ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η Helenco S.A., προσφέροντας πρωτοποριακές λύσεις, είναι ικανή για την συστηματική και ολοκληρωμένη συντήρηση εγκαταστάσεων και βιομηχανικών χώρων παρέχοντας υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης όλων των ειδών των αποβλήτων, συντήρησης πρασίνου και εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού εφαρμόζοντας πράσινες και αποτελεσματικότερες πρακτικές, όλα με αποτέλεσμα την οικονομία, την  ποιότητα, την εξοικονόμηση χρόνου και την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων σας.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ο κάθε πελάτης μας, είναι ένα ξεχωριστό έργο για μας και μελετάται ξεχωριστά ώστε να προτείνονται λύσεις εξειδικευμένες για τις ανάγκες του. Παρέχεται ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων με κύριο γνώμονα την αξιοποίηση τους με την παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας προσφέροντας σας την βέλτιστη περιβαλλοντική λύση.
Τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) είναι εγκαταστάσεις όπου με συνδυασμό μεθόδων μηχανικής – χειρωνακτικής διαλογής, διαχωρίζονται ομάδες υλικών τα οποία προέρχονται από διαλογή στην πηγή (ανακυκλώσιμα). Στη συνέχεια, τα υλικά υφίστανται ποιοτική αναβάθμιση και δεματοποίηση ανά υλικό. Έτσι μπορούν να επιτευχθούν οι απαιτήσεις ποιότητας για την απορρόφησή τους.
Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) απορριμμάτων, πρόκειται για μια σύγχρονη εργοστασιακή μονάδα επεξεργασίας και ανακύκλωσης σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων, που με τη λειτουργία του συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση. Η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Η εταιρεία μας προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που αφορούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση  πρασίνου αλλά και στην διαμόρφωση γενικά του τοπίου εφαρμόζοντας πράσινες πρακτικές βασισμένες σε πρότυπα ενεργειακής απόδοσης. Αναλαμβάνουμε αστικές και υπαίθριες περιοχές πρασίνου ανεξαρτήτου των εκτάσεων τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία μας προσφέρει εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαρισμού. Η στελέχωση της εταιρείας από έμπειρους και ικανούς ανθρώπους με πολύχρονη πείρα και συνεχή κατάρτιση καθώς και η πρωτοποριακή τεχνογνωσία, εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε σε βιομηχανίες, εγκαταστάσεις, αποχετευτικά δίκτυα καθώς και στο φυσικό περιβάλλον με τον εξειδικευμένο καθαρισμό ακτών. Ο στόχος μας  είναι η  αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην αρχική του μορφή και ελαχιστοποίηση της μόλυνσης του συμβάλλοντας στο οικολογικό αποτύπωμα .

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

Στόχος της εταιρείας μας είναι η ολοκληρωμένη διαχείρισή των υγρών καταλοίπων και της βιολογικής ιλύς εφαρμόζοντας και προσδιορίζοντας τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα υγρά κατάλοιπα είναι συνδεδεμένα με ενδεχόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, έχει αναπτυχθεί η λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μεθόδων για την ασφαλή διαχείρισή τους.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η Helenco S.A. αναλαμβάνει την ανακύκλωση μηχανημάτων σε βιομηχανικούς χώρους καθώς και προϊόντων βιομηχανίας. Ειδικεύεται  στην συλλογή, διαλογή, μεταφορά σε πιστοποιημένους φορείς και χρησιμοποιώντας τα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΡΙΝΑΣ

Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένη διαχείριση και συντήρηση μαρινών, εφαρμόζοντας συστήματα διαχείρισης ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος με καθαρισμό θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, εφαρμογή πρακτικών αντιρρύπανσης, διαχείρισης όλων των αποβλήτων της καθώς και συλλογή, διαλογή, μεταφορά και επεξεργασία αυτών.