ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στην Helenco S.A. έχουμε  κύριο στόχο την αξιοποίηση όλων των αποβλήτων με ιδανικό σκοπό την επίτευξη του μηδενικού απόβλητου. Η διαχείριση αποβλήτων ισοδυναμεί με την αξιοποίηση τους  και με την παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η στρατηγική, η πολιτική, οι στόχοι και οι δράσεις της εταιρείας μας υιοθετούν ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης όλων των αποβλήτων σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον προσφέροντας την βέλτιστη περιβαλλοντική λύση καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις των πελατών μας.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Έχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων η εταιρεία μας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων που περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων για τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής, τον περιορισμό των απορριπτόμενων απορριμμάτων και  την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών. Χρησιμοποιούνται εξελιγμένοι μέθοδοι και ο πλέον σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός προσφέροντας λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η Helenco S.A. διαχειρίζεται ολοκληρωμένα τους σταθμούς μεταφόρτωσης αποβλήτων μεταφέροντας, αποθηκεύοντας και επεξεργάζοντας τα στερεά απόβλητα για την τελική επεξεργασίας τους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τα ζωϊκά υποπροϊόντα χωρίζονται σε κατηγορίες αναλόγως την επικινδυνότητας τους. Ορίζονται ως προϊόντα ζωικής προέλευσης ή άλλα προϊόντα που λαµβάνονται από ζώα και δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Η διαχείριση αυτών των υποπροϊόντων για την Helenco S.A. στηρίζεται σε ένα συνεκτικό και συνολικό πλαίσιο κοινοτικών υγειονομικών κανόνων που διέπουν τη συλλογή, τη μεταφορά, τη μεταποίηση, τη διάθεση στην αγορά ή την απόρριψή τους αναλόγως με την κατηγορία τους. Η εταιρεία μας διαθέτει όλη την τεχνογνωσία για ολοκληρωμένη διαχείριση των ζωϊκών υποπροϊόντων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένη διαχείριση και βιώσιμες λύσεις για τα υπολείμματα τροφών. Δεδομένου ότι είναι η μεγαλύτερη πηγή αποβλήτων, η διαχείριση τους βασίζεται στην ενεργειακή αξιοποίηση τους μετατρέποντας τα σε πράσινη ενέργεια. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται:
 Η μετατροπή των σκουπιδιών μας σε ενέργεια (ηλεκτρισμός, θερμότητα, βιοκαύσιμα κ.λ.π)
 Δραστική μείωση του όγκου των σκουπιδιών που οδηγούνται σε ταφή.
 Βελτίωση περιβαλλοντικής προστασίας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την συλλογή και διαχείριση των ληγμένων τροφίμων. Δεδομένου του εξοπλισμού που διαθέτει εξυπηρετεί  όλων των ειδών  τις βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων πανελλαδικά. Οι ληγμένες τροφές επεξεργάζονται, ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε πηγές ενέργειας.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα ιατρικά απόβλητα χωρίζονται σε κατηγορίες αναλόγως το είδος τους και την επικινδυνότητα τους. Έχοντας λάβει υπόψη την πολυπλοκότητα καθώς και την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου είδους αποβλήτων, η εταιρεία μας έχει εξειδικευτεί για την ολοκληρωμένη  διαχείριση τους τηρώντας αυστηρά πρωτόκολλα κανονισμών τα οποία την καθιστούν ικανή για την διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων σε όλες τις Υγειονομικές μονάδες της χώρας.