ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας σαν γνώμονα ένα καθαρό περιβάλλον, η Helenco S.A. προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας, με σκοπό την βελτίωση του οικοσυστήματος προσφέροντας εξειδικευμένο καθαρισμό ακτών, δικτύων υδάτων και αποχέτευσης καθώς  βιομηχανικών μονάδων και εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ

Η εταιρεία μας διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό καθώς και την τεχνογνωσία προσφέροντας εξειδικευμένο καθαρισμό ακτών. Αναλαμβάνουμε την συλλογή των απορριμμάτων, γίνεται ανακύκλωση των υλικών καθώς και απομάκρυνση των άχρηστων. Η ακτή καταλήγει απαλλαγμένη από κάθε πηγή μόλυνσης και ρύπανσης των υδάτων μας προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον και το μέλλον των παιδιών μας.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο καθαρισμός δικτύων υδάτων και αποχέτευσης απαιτεί εξειδίκευση και ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Η Helenco S.A. διαθέτοντας και τα δύο αποτελεί εγγύηση για τον καθαρισμό, την ασφάλεια και την λειτουργικότητα του δικτύου σας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Η εταιρεία μας προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις για τον ολοκληρωμένο καθαρισμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων  καθώς και μονάδων υγειονομικού ενδιαφέροντος παρέχοντας λύσεις ειδικευμένες στον πελάτη μας, εφαρμόζοντας πράσινες και αποτελεσματικότερες πρακτικές με αποτέλεσμα την οικονομία, την  ποιότητα και την  διασφάλισης της εργασίας σε ασφαλές και υγιές περιβάλλον.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

H εταιρεία μας με αυξημένο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης έχοντας την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής σαν κύριους στόχους, επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και πρακτικές, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος για να ένα υγιές και ισχυρότερο μέλλον.