ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η Helenco S.A. είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Στοχεύουμε στη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας μας με διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας σε νέους τομείς, καθώς επεκτεινόμαστε γεωγραφικά σε δυναμικότερες αγορές, ανταλλάσσοντας και συμπληρώνοντας την τεχνογνωσία μας. Τα θεμέλια της Helenco S.A. έχουν χτιστεί με βάση τις αρχές της επιχείρησης μας οι οποίες μας διαφοροποιούν και είναι οδηγός για τις δραστηριότητες μας.

Οι συνεργασίες μας με μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας για συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας και τη δημιουργία υποδομών για το αύριο. Σε όλη τη διάρκεια της πορείας μας, έχουμε υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και συγκεκριμένα επενδύσεις στην βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των συνεργατών μας και την μείωση των βλαβερών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Η παρουσία της Helenco S.A. στην ελληνική αγορά αποτελεί μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε την δυναμική της χώρας σε ανθρώπους, πρώτες ύλες, τεχνολογίες, για την ικανοποίηση τόσο των εσωτερικών αναγκών της αγοράς, όσο και για την προώθηση των βιομηχανικών λύσεων και προϊόντων στην Ευρώπη.

Ως αρχή μπορούμε να ορίσουμε την επιχειρηματική υπεροχή και ανάπτυξη της επιχείρησης οι οποίες καθορίζονται από τις ηθικές αξίες, την κοινωνική ευθύνη και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα έργα μας λειτουργούν κυρίως με γνώμονα την εταιρική κοινωνική ευθύνη, καθώς αποτελεί βασική παράμετρο όχι μόνο για μοντέλο της διοίκησης της επιχείρησης, αλλά και για το κοινωνικό περιβάλλον της Ελλάδας. Καθώς, ο ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει πολύ σημαντικό και ηγετικό ρόλο και σκοπεύουμε να κρατήσουμε αυτή του την θέση πολύτιμη. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο θέλουμε να υπάρχει διαδραστική επικοινωνία με τα κοινά μας σε εσωτερικό και εξωτερικό φάσμα. Η κύρια ευθύνη μας, η προστασία του περιβάλλοντος, μαζί με τον ανθρώπινο παράγοντα, αποτελούν τα κύρια στοιχεία των ηθικών αξιών της Helenco S.A.

Τέλος, θέλουμε να κρατήσουμε υψηλή θέση όχι μόνο στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ελλαδας αλλά και ανάμεσα στα κοινά μας.