ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι 3 βασικοί άξονες δραστηριότητας της Helenco είναι η διαχείριση αποβλήτων, η διαχείριση εγκαταστάσεων και οι υπηρεσίες καθαριότητας. Η εταιρία μας έχει την δυνατότητα να προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις ακόμα και στα πιο σύνθετα περιβαλλοντικά ζητήματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στην Helenco S.A. έχουμε κύριο στόχο την αξιοποίηση όλων των αποβλήτων με ιδανικό σκοπό την επίτευξη του μηδενικού απόβλητου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η Helenco S.A. προσφέροντας πρωτοποριακές λύσεις είναι ικανή για την συστηματική και ολοκληρωμένη συντήρηση...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας σαν γνώμονα ένα καθαρό περιβάλλον, η Helenco S.A. προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας, με σκοπό την βελτίωση του οικοσυστήματος...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ