ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

H εταιρεία μας με αυξημένο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, έχοντας την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση ποιότητας ζωής σαν κύριους στόχους της, επικεντρώνεται στην στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στην διαρκή εξέλιξη της τόσο σε τεχνογνωσία όσο και στην αναβάθμιση του εξοπλισμού της και στην διαρκή ενημέρωση των πολιτών και πελατών της για την διαχείριση των αποβλήτων τους.

Η Helenco S.A. αποσκοπεί στην συνεργασία με Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και φορείς Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα.

Όραμα μας είναι η αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, η διατήρηση και η βελτίωση του περιβάλλοντος με ιδανικό σκοπό το ''ZERO WASTE''. Με αυτό σαν φιλοσοφία, ενθαρρύνουμε την επαναχρησιμοποίηση όλων των προϊόντων με μια ανάλογή μέθοδο που χρησιμοποιεί η ίδια η φύση στην επαναχρησιμοποίηση των πόρων της.

Στόχος της Helenco S.A. είναι η προαγωγή του πολιτισμού, του υγιούς αθλητισμού και η προστασία του περιβάλλοντος και για αυτούς τους σκοπούς συμμετέχουμε ενεργά σε εθελοντικές δράσεις που λαμβάνουν τόπο σε όλη τη χώρα.